logo

 

Professor Lowe konstaterer tilbagetrækningen fra Yorktown

YORKTOWN, 3. maj 1862

Den 2. Maj foretog Professor Lowe og Assissterende General-Adjudant S. Williams en ballon prøveflyvning ved Warwick retsbygning nær Yorktown. General McClelland og General Porter selv var tilstede og observerede ballonfærden. Ballonnen havde imidlertid ikke mere end lige steget over trætoppene før fjenden åbnede ild med alle deres batterier mod ballonen. Luften var i bogstaveligste forstand fyldt med kugler, kardesk og krudtrøg og en af fjendens kugler ramte rent faktisk den kabeltromle som forbinder ballonen med transportvognen. En anden 64 punds kugle slog ned midt mellem to soldater der lå i deres telt, men uden at der var nogen tilskadekomne. General Porter indså imidlertid snart at den megen ild som ballonen tiltrak sig fra fjendens batterier ville tilføje skade på de mange mænd der var tæt pakkede omkring vognen, og beordrede ballonen ned igen.
Omkring midnat den samme dag blev Deres udsendte selv vækket af Kaptajn Moses som informerede mig om at Generalen nu var overbevist om at fjenden er i færd med at evakuere deres stillinger. Sammen med General Porter og Professor Lowe iagtog Deres udsendte fjendens stillinger og kunne observere at en enkelt bygning var i flammer. Dette var ikke bevis for en fjendtlig evakuering ifølge General McClelland, der med stor iver irrettesatte enhver der spredte den slags rygter baseret på så svage indikationer som en enkelt brændende bygning. Deres udsendte var imidlertid ikke tilfredsstillet af Generalens falderader og mere søvn blev det ikke til den nat. I stedet opholdt jeg mig sammen med Professor Lowe, der tidligt næste morgen, med endnu en ballofærd, uigendriveligt kunne konstatere at fjenden rent faktisk var forsvundet.
A.P. Butterfield

[Shenandoah : Aviserne]
[d. 1. maj 1862][Northern Star][d. 3. maj 1862]


Webmaster: Thomas Theis Nielsen