Il Monitore Milanese

Moderators: Nicolai Bang Foss, Mikkel Hecht Hansen

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Mon 07 Nov, 2016 19:48

Der har været meget fredeligt i hele Norditalien siden krigserklringen d 12 marts. Vi skriver nu d. 31 marts og vi afventer stadig de første kampe i nord, Syd for Appeninerne er Toskana blevet indlemmet i familien af frie folkstyrer. Angiveligt har Moreau udskiftet Scherer i den republikanske hær. Kan vi snart forvente en offensiv der vil skubbe de kontrarevolutionære ud af deres sidste bastioner i Norditalien?? Jeres trofaste redaktør skal nok holde jer opdateret.

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Thu 10 Nov, 2016 11:48

Vor frihedselskende tidsskrift har modtaget en annonce. Redaktionen svarer ikke for dens indhold, og stiller sig forbeholden overfor dens autencitet

ANNONCE TIL Il Monitore Milanese
Verona, 31 marts 1799
De veronesiske myndigheder er i forbindelse med onsdagens kræmmermarked på Kvægtorvet kommet i besiddelse af et portræt af den franske general Moreau. Myndighederne antager, indtil videre, at der er tale om et portræt der er kommet i forhandlerens besiddelse ved udenomsjuridiske virkemidler og har derfor beslaglagt maleriet. Myndighederne udtaler i den forbindelse, at de ikke ser nogen grund til at opbevare portrættet yderligere, da det har medført ikke ringe problemer for personalets velbefindende at skulle beskue portrættet løbende. Myndighederne udlodder derfor portrættet i auktion. Bud kan afgives næste lørdag på Kvægtorvet i Verona hvor portrættet vil blive solgt til højstbydende. I det tilfælde at salget skulle prokurere et overskud vil dette gå ubeskåret til bemeldte General Moreau, der åbenbart har indfundet sig i Lombardiet, således at han uden yderligere udsættelse kan lade sig underkaste en foryndelse og foryngelse ved de luksuriøse bade i klosteret Santa Catarina Del Sasso ved Maggiore søens bredder.

Image

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Sun 13 Nov, 2016 21:49

Milano, 31. marts 1799
Hvilket syn. Hvilket storslået, prægtigt og ærefrygtindgydende syn. Vintersolen hang lavt over Milano, da General Jean Victor Moreau, Republikkens yndling, inspicerede veteranerne fra 1. og 2. Cisalpinske Division. Moreau, slagmarkens betvinger, var på vej mod fronten ved Padova, hvor han skal overtage kommandoen af Armée d’Italie fra General Schérer, hvis administrative acumen gør ham uundværlig for krigsindsatsen i Paris. Moreau, en ydmyg og asketisk hærfører, havde insisteret på, at de modige Cisalpinske tropper ikke skulle besværesmed parader, men deres entusiasme var ukontrollerbar. Tusindsvis af veldisciplinerede, veleksercerede Cisalpinske borgere fra de to divsionermarcherede gennem byen og deres passage af paradepladsen tog næsten halvanden time. En synligt bevæget Moreau udtalte efterfølgende, at ’styrker så veltrænede, veludstyrede og loyale som disse ansporer en hærchef til at yde sit ypperste. Revolutionen er ikke dig eller mig. Den er os. Vi bekæmper monarkisternes lakajer i fællesskab; vi er citoyen, ikke franskmænd, piedmontesere, liguriansere eller cisalpinere’. Samtalerne med borgere og Milano fortsatte kun kort tid efter paraden, da Moreau insisterede på, at tale med soldaterne selv, inden han hastede videre mod Padova, hvor også de to Cisalpinske divisioner vil følge, og vil supplere henholdsvis Gaulthier og Lecourbes korps.
Gioco di Prestigio.

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Sun 04 Dec, 2016 12:04

Milano, 31. marts 1799

Image

Il Monitore Milaneses udsendte rapporteur udnyttede Moreaus besøg i Milano til at undersøge den noget forvirrende annonce vedrørende et påstået portrætfoto af Moreau, der tidligere blev indrykket i Il Monitore Milanese [en løgnagtig annonce, som vores jounalistiske integritet burde have forhindret indrykkelsen af, red.]. Ved selvsyn kan rapporteuren umiddelbart konkludere, at den smukke, elegante General Moreau (se sketch) ikke på det fjerneste har noget til fælles med det fæle billede der var vedlagt den omtalte annonce, men rapporteuren har fundet historien bag portrættet fascinerende og har foretaget en dybdeborende undersøgelse. Ved nærmere undersøgelse er det tydeligt, at personen afbilledet på det originale portræt ikke er i fransk blåt, men i russisk grønt. Men hvem han da? De første oplysninger tydede på, at billede stammer fra familien Melas’ besiddelser i Radein, Transylvanien (billledrammen er af transylvansk ahorn og pigmenter i den grønne farve er af de fremste italienske kunsteksperter identificeret som knust transylvansk løvfrø). Det er nærliggende at tro, at manden på billedet er Don-kossak høvding (vi er ikke klar over de korrekte titler til disse stammefolk med skarpslebne rødbeder og lammefutter) Goerdej Tilhanrejskow, der besøgte Melas-familiens hovedgods i 1728, 8-9 måneder før General Michael von Melas kom til verden i maj 1729, men kilder afslører, at billedet er kommissioneret for ganske nyligt af General Melas selv. Billedet skulle være sendt til det østrig-ungarnske hof som et portræt af Suvorov, for at afskrække Kejseren fra at udnævne Suvorov til øverstkommanderende for de østrigsk-russiske styrker i Norditalien, men blev opsnappet af det detachment af kosakker som Suvorov har sendt i forvejen til ’beskyttelse’ af Melas person. I en usædvanlig dramatisk fremvisning af østrigsk rygsvømning, fik en ildrød, brødebtynget, hånden-i-kagedåsen version af Melas fremstammet en historie om noget med Moreau og portræt, og auktion og kvægmarked og fik billedet bortskaffet. Kilder vil yderligere vide, at det var Melas selv, der fik indrykket annonceni Il Monitore Milanese via subversive kontakter på denne redaktion, men det kan Il Monitore Milanese på det kraftigste afvise. ’Hvis der kommer så meget som et positivt ordom de nedrige, hærgende, horende, plyndrende monarkistiske lakajer fra Østrig og Rusland eller fra deres tilhængere blandt de priviligerede adelssønner i Norditalien, så brænder vi hele avisen ned’ afviser redaktøren bastant.
Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort
Gioco di Prestigio.

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Fri 09 Dec, 2016 14:49

Kære læsere, som det friheds og sandheds elskende tidsskrift jeg er redaktør for, ser jeg det som min simple borgerpligt at holde mine læsere informeret om hvad der foregår i den del af Italien, der endnu ikke nyder frihedens friske og vitaliserende luft. Jeg vil herfor bringe et uddrag fra de reaktionæres undertrykte dyb. Her er et nyligt udsnit redaktionen er kommet i besiddelse af fra det klæbrigt royale bladsmøreri der går under titlen "Pamphlettini Veronese" - et orgie i depravation og åndsformørkelse.

Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort
Gioco di Prestigio

” Proklamation til Italiens Frihedselskende og Gudfrygtige Folk fra Biskoppen af Verona”

Image

Længe har Satans mørke forsøgt at holde Jer i forbandelse! Længe har hans franske djævleyngel spredt deres gift og forholdt Jer Guds ord! Længe har bespotterne skændet Guds Hus og igennem trolddom og ondskab forhindret Hans Guddommelige Nåde i at nå Jer. Længe har I bøjet hovedet i trældoms lænke og besættelsen djævelske åg.
Men frygt ikke – thi, nu er timen kommet, hvor Satans horder skal blive fordrevet og nådelyset atter skinne over den Italienske jord og dets frihedselskende folk. Nu rejser Løven sig, thi knuses skal nu Slangen ved dens fod! Lammet skal atter finde græs og Guds engle skal atter gå iblandt Jer.
I sin visdom sender Herren os nu sit Sværd. Side om side med Herrens Engle sender Han nu sin Mægtige Nådegave – sin Jordiske Engleflok. Russere og Østrigere – vores nations frelsere og befriere skal knuse Medusas hoveder og fordrive Satans mørke med Retfærds Ædle Lys. De vil gå iblandt Jer som Herrens Engle gik i Faraoens Land. Men Frygt ikke! Thi for ligesom da, vil der for alle Guds tro være et Herrens Mærke på døren. Dødens Engel vil høste blandt Herrens fjender, men Hans tjenere vil ej røres! Vis Jeres Tro. Rejs Jer til Gudfrygtig kamp mod Satans yngel. Fordriv de franske fra Jeres Byer og Marker. Fæld Satans træ og udryd hans frugt på Jord! Åben Jeres Porte og Byer for Herrens Himmelske og Jordiske Engleflok. Luk Jeres Befriere ind, hjælp Vore Engle og modtag Frelsen! Lad ingen Fransk Djævel føle sig tryg på Italiens Jord. Kampen er mod selve Djævlen og hans horder! Ingen nåde skal Dem vises. Så lidt som Løven skåner Slangen skal I ikke vise nåde mod Herrens fjender. Fordriv Dem til Skærsildens evige pinsel og til Djævleriget hvorfra De kom! Til Kamp, Til Kamp. Herrens Englehær er med Jer og Guds nådeslys stråler Jer i Møde!

Giovani Andrea Avogadro,
Biskop af Verona.

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Fri 09 Dec, 2016 14:58

Hvis deres sanddru og frihedselskende sjæl har stået igennem læsningen af ovennævnte smøreri, kan vi berette at det er kommet deres udsendte fra Il Monitore Milanese for øre at nedenstående er cirkuleret i den reaktionære royalistiske Østrigske hærs interne militærpamflet til uddeling i officersmesser og kasinoer "Der Kaiserliche und Koenighliche feld excersitz observateur". Artiklen lød således:

Freiherr Feltmarchall der kavalerie Melas har haft mulighed for at afprøve et af ham opfundet og op til nu fuldstændigt uafprøvet rekognoscerings-koncept med stor succes. Konceptet er så banebrydende i sin form at den udførende officer den 1 April blev dekoreret på torvet i Padua, foran hele enhedens samlede opstilling hvor han blev tildelt The Military Order of Maria Theresa Knight’s Cross. Ordenen tildeles normal på årsdagen for slaget ved Kolind, men omstændighederne har været så specielle og udpræget heldige i sin gennemførsel at denne formalitet blev fraveget på selve Kejserens anbefaling, samtidig er vor officer adlet som Ritter Von Knuurbart sum Onangel.
FML Melas skal have udtalt "De er ikke kun en dygtig officer men også en heldig sådan, som kejserriget venter meget af....." Officeren og hans enhed afgik derefter til fronten, hvor konceptet vil finde sin anvendelse og nok slå vores fjender med om ikke rædsel men i hvert fald undren.

Image

Skal dette nye våben frygtes eller gøres til genstand for spot af vores sejrrige revolutionsforkæmpere.

Gioco etc.

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Wed 21 Dec, 2016 09:59

Kære læsere. Endnu engang er vores rejsende reportere kommet i besiddelse af materiale fra andre tidsskrifter. Der seneste er en pamflet der omdelt I de sydlige dele af den Cisalpinske republik. Vi videregiver den uredigeret således at de kære læser kan græmmes over den ondsindede uvidenhed som revolutionens reaktionære modstandere lægger for dagen i deres bestræbelser på at undertrygge folket.

"Opråb til det Italienske folk

Tiden er inde mine brødre til at smide de besættende republikanske fransk mænd med deres guillotiner på porten, det er på tide at rejse sig mod deres onde overherredømme over jer. Tiden er kommet til at smide denne ondskab på porten, tilbage over alperne hvor de kommer fra til deres egen rotterede som de selv har ødelagt med deres ondskab. Vi er kommet for at gøre dette med jer, så alle der lyster skal være velkommen til at melde sig under fanerne så vi kan få smidt dem i havet eller over alperne igen. De stjæler, voldtager og plyndre jer, hvorimod vi lover at betale for alle forsyninger vi skulle få brug for. Så kom meld jer under fanerne og hjælp os med at hjælpe jer.

Jeres ærbødigste

Frieherr Johann Van Klenau "

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Fri 13 Jan, 2017 14:32

Kære læsere

Det rumler af krigstrommer langs Adige, Mincio og Po. Vores udsendte medrbejder har meddelt at den glorværdige Moreau har foregrebet fjendens offensiv og belejrer Verona, samtidig med at franske kanonbåde kontrollerer Po. Det er en ydmygende start på krigen for de royalistiske lakajer.
Men vi således må kæmpe frihedskampen i det nordlige Italien mod de reaktionære tyske og asiatiske horder må vi ikke glemme vores brødre i det solrige syd. Man kunne tro at det blot var vin, kvinder og revolutionsromantik, men lad dig ikke narre kære læser - rygterne sværmer, og det forlyder at en Russiske eskadre arbejder med perfide Albion for at forberede en landgang med det formål at støtte den bande af fanatiske religøse mordere der kalder sig "kristus egen hær", som angiveligt bekæmper folkets vilje i hele Napoli og Calabrien området.

Vi har netop modtaget en kopi af et opråb fra den øverskommanderende over vores styrker i hele den Parthonnopenske republik:

Image

"Til alle frie italienere
Vi må nu overveje om den periode, som er lige ved at være slut, er den sidste fase af den revolutionære genopstandelse, og forberede os til enden på denne værdige og forunderlige tid. Vi er udvalgte af tyve generationer, til afslutningen af, hvad forudsigelsen har reserveret til denne heldige tidsalder.
Ja, unge mand, hjemlandet skylder jer et mål, der har fortjent bifald af stjernerne og universet. Du har erobret, og du vil erobre stadig, fordi du er forberedt på den taktik, der afgør skæbnekampe. Du er ikke uværdig blandt de mænd, der kom ind i rækken af en makedonsk falanks, og som ikke sloges forgæves med de stolte erobrere af Asien. Til denne vidunderlige side i vort lands historie en anden mere strålende stadig vil blive tilføjet, og slaven skal vise omsider sine frie brødre en skærpet sværd smedet fra ringe i sine lænker.
Til våben, så alle jer! Giv alt af dig! Og de kongetro undertrykkerne og de mægtige skal forsvinde som støv. Også du kvinde, stød væk alle de kujoner fra dine omfavnelser; de vil give dig kun kujoner til børn, og jer, der er døtre af landet af skønhed skalbære børn, der er ædle og modige. Denne revolution er sin egen herre. Den ønsker at være bror til andre folk, men at se på monarki og kongemagt med stålsat blik, ikke at krybe, før den bedende beder om sin egen frihed. Hvem vil længere følge i sporet af mænd, hvis hjerter er modbydeligt. Ingen! Ingen! Ingen!
Forsynet har fremsagt revolutionen og broderskabet med Frankrigs børn. Hver italiensk bør støtte op omkring ham. Endnu engang – jeg gentager mit kampråb: "At våben, alle - jer alle!" For frihed, for livet, for hvor moder – giv monarkiet det sidste slag – det smuldrende bygningsværk af tyranni. Modtag, da mine tapre unge volontører, den røde skjorte – som et tegn på frihedens blod og vinens komme. Følg med til Poslettens rigdom og befri din sjæl - og Europas monarker for deres tunge guldkroner.
På vegne af friheden, ligheden og broderskabet – til kamp!
McDonald"

Hvilken patos - man må holde fast i sin skrivepult for ikke straks at fly til fanerne!

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Tue 24 Jan, 2017 09:40

Kære læsere

Redaktionen har modtaget et partsindlæg afleveret i anonym kuvert fra ukendt kilde - det har været vanskeligt at vurdere hvorvidt det skulle placeres i avisens sektion om revolutionens teknologiske og vidensmæssige landvindinger eller om det nærmere skal ses som et læserbrev med personlige holdninger - jeg vil lade læseren danne sin egen mening.

Det er kommet nærværende skribent til kendskab at revolutionen igen har udført fantastiske ting. De franske tropper i den Parthonnopenske republik har opfundet en metode til at skaffe sig sikker oversigt i de områder der skal beherskes og forsvares. Metoden var i princippet allerede kendt men krævede levende ild, eller mere korrekt opvarmning. NU er det dog på mirakuløs vis lykkedes at få en varmluft ballon til observation i luften uden anvendelse af ild, men udelukkende ved anvendelse af ”naturlig” varm luft. Det forlyder dog at denne fantastiske teknik kræver fysisk tilstedeværelse af den franske general McDonald. Det har været muligt at stige til 300 meters højde før ballonen glider til jorden igen, der er tilsyneladende visse ulemper forbundet hermed i form af en betydelig støj og selvfølgelig tilstedeværelsen af den øverstkommanderende. Deres udsendte iler med en forklaring på fænomenet, der må ses som en betydelig teknisk bedrift, der uden tvivl vil give de franske våben betydelig overlegenhed.

Image

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Tue 24 Jan, 2017 09:48

REPUBLIKKENS FRIE SØNNER KNUSER UNDERTRYKKERNES HÅNDLANGERE - LÆS ALT OM DET HER!

Image

Il Monitore Milanese har netop modtaget en depeche fra fronten, hvor vores republikanske helte har vundet en knusende sejr over adelens dekadente sønner. Fransk kavaleri under Generel Moreau, republikkens yndling, de italienske folks beskytter, har den 6. april påført cremen af det østrigske kavaleri et svigende nederlag syd for Verona. 14. dragonregiment Levenehr udgjorde arrieregarden af Krays hastigt retrærende kommando, da de blev opdaget af det aggressivt forfølgende franske kavaleri. Med vanlig élan angreb Colonel Lepic i spidsen for en håndfuld ryttere fra 15e Regiment de Chasseurs à Cheval og sendte det 1000 mand stærke, panikslagne dragonregiment på en kaotisk flugt. Mere end 100 dunede østrigske adelssønner og deres støvlepudsere blev dræbt eller overgav sig, førend Colonel Lepic og de 78 mand fra 1. eskadron stoppede for at vande deres heste i Adiges klare vand og deres hjerter i Italiens døtre. Liberté, égalité, fraternité, ou la mort.

Gioco di Prestigio.

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Sun 19 Mar, 2017 14:20

Image

Victoire Glorieuse à La Bataille de Sanguinetto!
Vor redaktion har netop modtaget en depeche fra fronten, hvor Armee d’Italie under kommando af republikkens yndling, Citoyen Moreau, den 7. april 1799 har vundet en glorværdig sejr over den østrigske hovedhær i Italien ved Sanguinetto, syd for Verona.
30.000 østrigere under kommando af Kray angreb om morgenen den 7. april Montrichards division ved Sanguinetto. Den brave Montrichard, revolutionens bannerfører, hærens stolthed, stod som en stærk eg mod den østrigske storm, der forgæves forsøgte at blæse ham tilbage mod Nogara hele formiddagen. Intet kunne knække ham, intet bevæge ham; de ukuelige tropper fra 3., 5., 14 og 45. Demi-brigade og vor stoiske polske legionærer stod som fæstningsmure. Richeparses lette kavaleri kæmpede en ulige kamp, David mod Goliat, overfor tusindvis af østrigske dragoner, der dog, som deres lidelsesfæller i det østrigske infanteri, igen og igen måtte lære, at de ikke kunne vinde kampladsen var folkets beskyttere. Observatører betegner det franske kavaleris indsats som skelsættende, og erfarne kavaleriofficerer udtalte, at en ny, glorværdig epoke for vort arme blanche blev åbenbaret her.
Omkring middagstid samlede de arrogante østrigere deres forskræmte tropper til endnu et angreb på Montrichard og den snedige og køligt afventende Victor, hvis tropper stædigt var faldet tilbage foranæstrigerne nord for Montrichard, omkring Engaza. Fanerne var rullet ud og trommerne varslede de hvide massers kommen, men efter kort tid spredte rygter om franske forstærkninger sig som en steppeild langs de østrigske linjer. De taktfaste trommer blev afløst af trompeternes retræte, da 35.000 mand fra den franske hovedhær udflankerede Krays ubevægelige hvide masse fra nord og syd. De rådvilde østrigere var tvunget til at vælge mellem livet eller døden, æren eller flugten, med et forudsigeligt resultat . De friske divisioner fra hovedhæren optog forfølgelsen at de panikslagne østrigere, der fortsatte flugten mod øst, til Legnagos mure, og bag Adiges sikre bredder. På tidspunktet for depechens afsendelse, stod republikkens tropper ved Legnagos mure, og lyden af økser der hugger træ til stormspang sendte kuldegysninger gennem de udmattede østrigske fæstebønder og forkælede adelssønner, der sultne, udmattede og beskidte forsøgte at vaske de værste urenheder af deres pantalons i nattens omklamrende mørke. Gloire a la Republique!
Gioco di Prestigio.

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Mon 20 Mar, 2017 11:17

Redaktionen bringer dem nedenstående som vi har taget fra det ultrareaktionær tidsskrift Forza Padua, der støtter de kontrarevolutionære kræfter der kaster deres skygge over den skønne Po-slette. Vi bringer uddraget for at give et billede af den misinformationen der hersker under monarkiets svøbe.

HVAD ER DET?
Af Deres udsendte; Pietro di Deurs
Hundredvis. Tusindvis. Måske flere af disse små indretninger ligger og flyder overalt hvor de stolte østrigske kolonner trænger frem. Trompia-dalen er ganske oversvømmet med dem og det er som om at der bare bliver flere og flere efterhånden som vores tropper nærmer sig Bergamo. Det er tydeligt, at der er tale om en indretning af fransk ophav, og som så mange andre ting fra den kant fortaber brugbarheden sig hurtigt.
Vi spørger derfor: HVAD ER DET? Passer det virkelig, som de lokale påstår, at der er tale om en standardudrustning i den franske hær? Vores engelske gæstejournalist Peter of Doors and Wells er af den opfattelse, at der er tale om en såkaldt French Army Knife – et artefakt også kendt i den engelske hær som den franske hærs primære bidrag til militærhistorien. Et efterladenskab. Et vidnesbyrd om en nation på afveje. En nation med prioritet i billig drukkenskab og hurtigt overgivelse…
Det lader til det.
Image

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Tue 23 May, 2017 10:21

Seneste fra fronten - hårde kampe syd for Verona - slag ved Villafranca d 9 april

Hvor udsendte frontlinje medarbejder Filippe del Posteriori Rapidamento har netop indsendt en reportage fra en træfning ved Villafranca. Vores medarbejder red med den berømte general Hatry, der i en lynsnar manøvre havde kastet sig mod Villafranca fra Sydøst. Feltmarschalleutnant Hohenzollern - indbegrebet af aristokratisk arrogance - havde indtaget en position i Villafrancaefterlade sin østlige flanke uden dækning eller vedetter, og tillod således at Hatry´s revolutionære helte kunne udflankere både syd og nord om Villafranca. Hohenzollerns elitekorps forsøgte en tilbagetrækning, der hurtig degenererede i en regulær flugt. Kun på grund af muligheden for at søge ly i bakker og bag sumpen mellem Villafranca og Vallegio lykkedes det for Hohenzollern at redde sin kommando. Hatry indesluttede 1000 kejserlige lakajer af infanteriet i Chateau´et i Villafranca. Disse overgav sig næste morgen under trusler om at en storm ville blive uden nåde til garnisonen.

De revolutionære faner kan hæfte endnu et glorværdigt navn til deres hæderskrans - Villafranca

Image

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Sun 18 Jun, 2017 11:49

Vor reaktion har fundet nedenstående reportage i et royalistisk tidsskrift, og bringer dte her for at vise hvorledes falske nyheder florerer i den ufrie presse.

Image

Endnu en dag på jobbet, udtaler FML Feltmarschalleutnant Hohensollern øst for Valeggio Sul Mincio.
Med seneste nyt fra en travl herre i kejserens tjeneste, rapporterer deres udsendte skribent Vintjenesto del Nocheinmallski om de hurtige kampe som der den 10 april har stået øst for Valeggio Sul Mincio.
De franske styrker kom, så sig omkring og løb deres vej, faktisk så hurtigt at de Østriske styrker stadig er travlt optagede af de les petit filles françaises som blev efterladt med hele det franske træn.

Urimeligheder omkring fordelingen af byttet har skabt nogle problemer, da de fleste var villige, for ikke at sige frivillige til at give les petit filles en hjælpende hånd. Mens det kneb noget mere med at løfte al den efterladte messing fra de adskillige franske kanonbatterier.

Der er sågar fundet flere Franske faner, deriblandt en hvor der var gjort forsøg på at sy et navn ind i dugen, startende med Villaf? Hvis der iblandt deres udsendte rapporters læsere skulle findes en læser som kender betydningen af denne tekst hører redaktionen meget gerne om dette.

User avatar
Nicolai Bang Foss
Posts: 1151
Joined: Sun 30 May, 2004 22:27

Re: Il Monitore Milanese

Post by Nicolai Bang Foss » Sun 18 Jun, 2017 11:54

Følgende kopi af et personligt brev fra en af vor brave frihedselskende soldater. Brevet er kommet redaktionen i hænde fra en af de fænomenale polakker i fransk tjeneste for frihedens sag.

Hej Mor.

Din søn er ved godt helbred og er ved godt mod. Min færd gennem Europa har ført min til det nordlige Italien hvor jeg har tilsluttet mig en fransk kommando, som vor nations officielle udsending og kontakt. Min opgave er at observere og lære, så jeg på et senere tidspunkt kan overdrage mine erfaringerne til vores gloværdige hær.
Jeg er tilknyttet er fantastisk general, som jeg ikke kan nævne navnet på, hvis dette brev skulle blive opsnappet. Han er effektiv, venlig, behandler sine tropper godt og sørger for at de er kampklar til en hver tid. Vi har endnu ikke mødt fjenden, jeg ser frem til at se disse tropper i kamp, da det er en treenighed af stål, kraft og kemi.
Ellers kan jeg fortælle at det er et fantastisk land jeg befinder mig i, med sol, høje bjerge, flotte piger og noget fantastisk mad. I går fik jeg efter ankomst til en by, som jeg igen ikke kan nævne med navn, serveret Ozzo Buco på en lille taverne. Rettens navn betyder Ben med hul i og er en vidunderlig spise, hvor kødet falder fra benet og sovsen smager af syden og sol.
Jeg er lige draget afsted med polske lancere på en opklarings mission og glæder mig til i aften at være blandt disse prægtige ryttere når de slår sig løs. Landskabet er fladt og markerne står flot her til formiddag, hvor aksene bølger i vinden og hvor de skinner som sølv i solen. Jeg sidder og skriver til dig på en stor kampesten og nyder mit liv og landskabet i fulde drag.
Det er med helt andre følelser jeg sætter pennen på papiret her til morgen. Jeg fik lidt for meget alkohol i går og blev under festlighederne kaldt ord og navne, som jeg ikke kunne lade sidde på min ære. Så derfor skal jeg duellere med en polsk løjtnant når solen står på sit højeste. Jeg håber at kunne genoptage min beretning igen i aften. Hvis jeg skulle falde til den polske løjtnant så skal du vide at en elsker dig og altid vil våge over dig fra himlens tag.


Image

Post Reply